שיתוף בצעצועים בין תאומים


אחת השאלות שמשתתפי המחקר שלנו שואלים בקביעות נוגעת להפרדה בין תאומים. כמובן, סוגיה מאד מורכבת זו תלויה באופי הקשר בין תאומים ובאישיות הייחודית של כל אחד מהם, אך לפחות ניגע בה בקצרה. זו אחת השאלות המרכזיות המעסיקות אותנו, וכאן אנו מתמקדים בשיתוף צעצועים בין תאומים.

artilce2

ראשית, יש לשים לב לכך ש-35% מההורים לתאומים בני אותו מין דיווחו שהשניים חולקים את כל הצעצועים, לעומת רק 14% בתאומים בני מין שונה. כמובן, זה לא ממצא מפתיע בהתחשב בעובדה שרבים מהצעוצועים שילדים משחקים בהם הם "מגדריים" (צעצועים שנתפסים כשל בנים בלבד או בנות בלבד).
האם יש הבדל ביחסים בין תאומים שחולקים את צעצועיהם לבין אלה שלא? כפי שניתן לראות בצד הימני של התרשים, התשובה חיובית. במערכות יחסים חיוביות (שבהן רמה גבוהה של אמפתיה ושיתוף בין התאומים, ורמה נמוכה של עימות ויריבות)  היו יותר צעצועים משותפים בין הילדים.

artilce2


כמו במחקרים רבים, נשאלת פה שאלת הביצה והתרנגולת. האם הילדים שהיחסים ביניהם טובים פשוט מוכנים יותר לחלוק בצעצועיהם, ואולי השיתוף בצעצועים מגדיל את שיתוף הפעולה בין התאומים, ומרגיל אותם לחלוק ולהיות ביחסים חיוביים זה עם זה? כדי לענות על שאלות מעין אלו יש צורך במחקר אורך, לעקוב אחר זוג התאומים לאורך זמן, ולראות, למשל, האם שיתוף הצעצועים משפר או פוגע באיכות היחסים ככל שעובר הזמן. זו היא אחת הסיבות שאנו במ.ת.י. בחרנו במערך מחקר ארוך טווח, ונבקש לעקוב אחר התאומים שנית בעתיד.
ככל הנראה לטמפרמנט (אופי) של הילדים חשיבות כאן. בצד שמאל של התרשים רואים כיצד החברותיות (רצון בקשר אנושי) של הילדים גבוהה יותר במערכות יחסים שבהן הצעצועים משותפים. גם אחר ממצא זה נרצה לעקוב לאורך זמן.


מאמרים בנושא