הבדלים בין תאומים זהים בהתפתחות הרגשית והחברתית


מה גורם להבדלים בין תאומים זהים בהתפתחות הרגשית והחברתית שלהם? זו תעלומה: הרי יש להם אותו DNA, אותו מעמד כלכלי-חברתי, הם חולקים את אותו רחם בזמן ההריון, והם אפילו נראים מאד דומים, כך שהסביבה הרבה פעמים מתייחסת אליהם מאד דומה. ואולי הכי מעניין: הם אמורים להתפתח בצורה דומה, שהרי יש להם את אותם הורים, כך שהם מקבלים את אותה הורות! אז זהו, שלא בדיוק...

היתכן שההבדלים ההתפתחותיים בין תאומים זהים נובעים בחלקם מהבדלים באופן שבו ההורים מתייחסים אליהם? המחקר הפסיכולוגי של קירבי דיטר-דיקארד מאוניברסיטת אורגון בארה"ב בחן את הסוגייה בקרב אימהות לתאומים זהים, על מנת לזהות גורמים סביבתיים שאינם משותפים לשני התאומים, אשר נעוצים בהתנהגות הורית, ואשר עשויים להשפיע על התפתחות התאומים מבחינה רגשית וחברתית.

באופן עקרוני, המחקר בתאומים זהים מאפשר לחוקר לזהות השפעת גורמים סביבתיים על התפתחות התאומים הזהים, שכן המטען הגנטי שלהם זהה. התאומים הזהים שנבדקו במחקר זה גדלו באותו בית וחלקו סביבה חיצונית משותפת למדי, הווה אומר, אותם הורים ואותה סביבה קרובה. למרות זאת, ניתן עדיין למצוא עדויות לשוני התפתחותי בין תאומים זהים שחלקו סביבה חיצונית משותפת, והגורמים לכך מעניינים חוקרים רבים.

השערת המחקר הייתה שהתאום שקיבל חינוך נוקשה יותר,  יחס פחות חם או תומך מצד ההורה, יפגין קשיים במטלות שונות שמודדות התפתחות רגשית- חברתית, לעומת אחיו התאום.

במחקר זה השתתפו 62 זוגות של תאומים מונוזיגוטיים, כלומר זהים גנטית, בני 42  עד 45 חודשים. המחקר דגם מדדים שונים בהתפתחות הרגשית חברתית של כל תאום: מזג (טמפרמנט), התנהגות פרו- חברתית, בעיות התנהגותיות ומרדנות- בעזרת תצפיות, שאלונים ודירוג של ההורה.

בנוסף, נבדקו מימדים שונים בהתנהגות ההורית כלפי כל תאום בנפרד. ההתנהגות ההורית הוערכה בעיקר בזמן משחק חופשי ומובנה עם התאום. ההורים דורגו במידת החיוביות שהפגינו כלפי התאום, עד כמה התנהגותם כלפי הילד הייתה מאפשרת.

ממצאי המחקר מעלים בבירור שיש משמעות להתנהגות ההורית, ושההבדלים בהתנהגות האמהות היו קשורים להבדלים בהתפתחות הילדים. לאחר הבדיקה של הגורמים הללו נמצאה התאמה בין ההתנהגות ההורית כלפי התאום, לבין גורמים שונים בהתפתחות הרגשית- חברתית שלו. כלומר, התאום שזכה לקבל יחס חם ותומך יותר מאימו הפגין יכולות רגשיות- חברתיות משוכללות יותר מאחיו -  הוא קיבל ניקוד גבוה יותר במטלות שבודקות התנהגות פרו- חברתית, המזג שלו היה נוח יותר, והוא הפגין פחות בעיות התנהגותיות. כל זאת בהשוואה לתאום השני במשפחה.


בתרשים ניתן לראות כיצד ההבדל בין שני התאומים ביחס השלילי שקיבלו מההורה שהשתתף במחקר קשור חיובית להבדל בין התאומים בהתנהגות ה"חיובית שלהם", וקשור שלילית להבדלים בין התאומים בהתנהגות ה"שלילית" שלהם.

לסיכום אם כן, ניתן להצביע על גורמים סביבתיים שמקורם בהתנהגות ההורית שיכולים להסביר הבדלים בהתפתחות הרגשית- חברתית בקרב תאומים זהים. החשיבות של מחקר זה היא בחשיפת הגורמים שאינם מולדים וקבועים מראש, אשר עשויים להשפיע רבות על אופיו של התאום.

למרות שהמחקר הראה קשרים חשובים בין התנהגות הורית להתפתחות הילד, עדיין נותרת שאלה חשובה. אם הילדים זהים גנטית ונראים אותו דבר, מדוע אכן האמהות התנהגו אליהם בצורה מעט שונה (ראו מאמר באתר זה, "זהים אבל שונים")? האם זה משהו שקשור ללידה של התאומים (למשל, לסדר הלידה או למשקל בלידה?) ואולי זה נוגע לחברים שכל ילד מפתח לעצמו עם השנים? ואולי בכלל כיוון ההשפעה הוא מהילד להורה, כלומר שהבדלים בהתנהגות הילד מביאים להבדלים בהתנהגות ההורה? (ראו מאמר אחר באתר) במחקר התאומים הישראלי ננסה לענות על שאלה זו בעזרת זאת שנעקוב אחר התפתחות התאומים לאורך כמה שנים.
 
תיאור המאמר: נורית מועלם, מחקר התאומים הישראלי

המקור למאמר:

Deater-Deckard, K., Pike, A., Petrill, S. A., Cutting, A. L., Hughes, C., & O'Connor, T. G. (2001). Nonshared environmental processes in social-emotional development: An observational study of identical twin differences in the preschool period. Developmental Science, 4, F1F6.

מאמרים בנושא