בגדים זהים ושונים אצל תאומים


איך אתם מלבישים את התאומים שלכם? איך הם בוחרים להתלבש? ומה זה בכלל אומר?
להורים יש תפקיד מרכזי ביצירת הסביבה של ילדיהם התאומים. לדוגמא, ההורים לעיתים מעודדים את התאומים להתנהג בצורה דומה ומתייחסים אליהם בתור זוג. תאומים זהים עלולים לפתח מערכת יחסים קרובה בגלל שהוריהם מצפים מהם להיות קרובים ומייצרים להם הרבה חוויות משותפות. כך גם הורים המלבישים את התאומים בצורה דומה גורמים להם להתנהג כתאומים ולהזדהות אחד עם השני. אולם יש להתייחס גם לתרומה של התאום לעיצוב זהותו האישית.

מחקר שנערך באנגליה בחר להתייחס לנושא זה דרך בגדי התאומים. המחקר מתמקד בשאלה כיצד ההורים והתאומים עצמם משדרים זהות דרך הלבוש של התאומים. הזהות מוצגת כסינטזה של זהות פנימית (איך האדם מגדיר את עצמו) וזהות חיצונית (איך אחרים מגדירים אותו). שיח זה של זהות פנימית-חיצונית עוזרת למקם את ההורים והתאומים כשחקנים פעילים בהרכבת הזהות של התאומים. הלבוש נבחר כיוון שהוא כלי חשוב אותו ההורים והתאומים מנצלים בכדי להדגיש (או לחילופין, לנסות להסתיר) את הזהות של התאומים.

במחקר השתתפו 21 תאומים, זהים ולא זהים, מגיל 8 ועד 36, שכן מטרת המחקר היתה לבדוק כיצד תאומים מציגים את זהותם לאורך חייהם. בנוסף הוזמנו בני משפחה של תאומים כדי לאסוף מידע על בניית הזהות החיצונית. התאומים רואיינו ביחד ולחוד, כך שניתן היה לדון בנושאים אישיים עם כל אחד, וכן לצפות באינטראקציה ביניהם.

במחקר זה נמצא כי כל ההורים (בדרך כלל האמא) בחרו בתחילה להלביש את התאומים באופן המשדר תאומות ברמות שונות: תאומים, בעיקר לא זהים מאותו המין, הולבשו בשנותיהם הראשונות בדרך כלל בצורה זהה, ותאומים זהים (שהחשש מפני "חוסר אינדיווידואליות" מטריד את הוריהם יותר) הולבשו בדרך כלל בבגדים דומים אך בצבעים שונים או שוני מסוג דומה אחר. כפי שניתן לצפות, תאומים ממין שונה היו הראשונים שהולבשו בצורה שונה, כל אחד בהתאם למינו.

כל ההורים אשר השתתפו במחקר האמינו שיבוא יום בו ילדיהם לא ילבשו בגדים דומים. ואכן ברגע בו ניתנה הזכות לתאומים להחליט מה ללבוש, הם בדרך כלל בחרו ללבוש בגדים שונים. לדוגמא, אחד המשתתפים אמר שהוא ואחיו נמנעו מלהתלבש בצורה זהה כדי שלא יתייחסו אליהם בתור "יחידה אחת". משתתפת אחרת סיפרה כי כאשר היא ואחותה לבשו את אותם הבגדים, כל החברות היו צוחקות עליהן. בחירות אלו אולי לא מפתיעות, שכן בניגוד לתינוקות ופעוטות המושכים תשומת לב חיובית מהסביבה, בני נוער עלולים לקבל יחס מלגלג כאשר הם לבושים דומה.

ניתן אם כן לסכם, שהביגוד אכן משדר זהות וגורם לחברה להתייחס לתאומים כ"תאומים". ממצאי המחקר מציעים כי לעומת השנים הראשונות בהן ההורה שולט בילדו ובוחר עבורו מה ללבוש, הילד המתבגר מחליט בעצמו כיצד ייראה הוא ועתידו. כך התאום נוטל חלק פעיל ביצירת זהותו הפנימית, ובניסיון לעצב את הדעה של אחרים כלפיו. 

המקור למאמר:

Bacon, K. (2006). It’s Good to be Different’: Parent and Child Negotiations of ‘Twin’ Identity. Twin Research and Human Genetics, 9, 141–147

מאמרים בנושא