האם אינטליגנציה מושפעת מגנים או מסביבה?


            האם תאומים דומים בגלל הגנים המשותפים שלהם, או אולי בגלל הסביבה הזהה? מחקרי תאומיםרבים ניסו לענות על שאלה זו. דרך חדשה ומיוחדת לבדוק זאת היא באמצעות מחקרים על תאומים וירטואליים. "תאומים וירטואליים" הינם זוגות של אחים ללא קשר דם בני אותו גיל, אשר גודלו יחד באותה המשפחה מגיל ינקות. מבחינות רבות הם כמו תאומים דיזיגוטיים - הם אחים בני אותו גיל שאינם דומים במראה, ואשר גדלים באותה הסביבה. עם זאת, ישנו הבדל משמעותי בין "התאומים הוירטואליים" לבין הדיזיגוטיים  הגנטיקה. הבדל זה מאפשר נקודת מבט חדשה על ההשפעות של סביבה מול גנטיקה.

עד כה היו מחקרי תאומים רבים על תאומים שגדלו באותה הסביבה ועל תאומים שהופרדו בלידתם. המסקנות שעלו ממחקרים אלו היו כי לסביבה יש השפעה ניכרת על התנהגות הילד. כך, למשל, היה מתאם גבוה יותר בכל הקשור לאינטליגנציה של שני תאומים שגודלו יחד לעומת שני תאומים שגודלו בנפרד. אחת הדוגמאות הינה מחקרו של  Bouchard and McGue  - שתוצאותיו מופיעות בטבלה מספר 1. ניתן להבחין כי עוצמת הקשר בין האחים בכל הקשור לאינטליגנציה יורדת כאשר אינם גדלים יחד.

 

טבלה 1


 

אחים ביולוגיים

אחים מאומצים


 

תאומים מונוגיגוטיים

אחים ביולוגיים

אחים

מאומצים


גידול בנפרד

0.72

0.24

שואף לאפסי


גידול יחד

0.86

0.50

0.32

מתוך מחקרו של: Bouchard and McGue (1981)[1]

 

מטרת המחקר על התאומים הוירטואליים היתה לבחון את מידת ההשפעה של סביבה מול גנטיקה על אינטליגנציה. לשם כך נדגמו 21 זוגות של "תאומים וירטואליים" בגילאי 4-7 ומשני המינים, אשר אחד מהם או שניהם מאומצים. ההפרש המקסימאלי בין שני האחים היה 9 חודשים, מתוך רצון לוודא כי שני האחים יהיו באותו השנתון בבי"ס (מחקרים הראו שישנו קשר בין אינטליגנציה למספר השנים בבית ספר). על מנת למנוע התערבות שנובעת מעצם תהליך האימוץ, דגמו ילדים שנכנסו למשפחות המאמצות בגיל פחות משנה. 

ה"תאומים הוירטואליים" עברו מבחני אינטליגנציה שונים בעוד ההורים מילאו שאלונים.

תוצאות המחקר היו מפתיעות: המתאם בין זוגות התאומים הוירטואליים היה נמוך מאוד 0.17 בלבד! תוצאה זו מרמזת שלמרות שתאומים וירטואליים גדלים יחד, לסביבתם המשותפת יש השפעה נמוכה על אינטיליגנציה. מכאן עולה כי אנשים מגיבים לסביבה על פי נטייה מולדת הקיימת אצלם. כלומר, לגנטיקה יש חשיבות רבה, שכן היא קובעת את התגובה לסביבה. עמדה זו סותרת את התיאוריה לפיה דמיון בהתנהגות תאומים זהים נובע בעיקר מסביבתם המשותפת.

ממחקר זה ניתן ללמוד כי לא צריך לדאוג מהתפתחות שונה של אינטליגנציה והתקדמות שכלית של ילדים הקרובים בגילם, אף אם סביבתם זהה. למעשה, ניתן לצפות לשוני בין הילדים. לכל ילד יש נטייה משלו, ורצוי להורים המעוניינים לקדם את ילדיהם להתייחס לאופיו השונה של כל ילד.

 


המקור למאמר:

Segal, Nancy L., Journal of Educational Psychological Association(1997), 89(2), pp. 381-390.

 
 


מאמרים בנושא