מהו מחקר תאומים?


מחקרי התאומים מתחלקים לשני סוגים עיקריים. הסוג הראשון מתמקד בתאומים עצמם, בהתפתחות שלהם וביחסים ביניהם. הוא שואל, כיצד תאומים מתפתחים בהשוואה לילדים יחידאיים, האם יש הבדלים בין סוגי תאומים שונים (זהים ולא-זהים, בן ובת) ביכולות מסויימות או באיכות היחסים ביניהם, ואילו תהליכים הורים עושים או יכולים לעשות שיסייעו בהתפתחות תקינה של התאומים, תוך התחשבות בקשר הייחודי ביניהם. למרות שבמרוצת השנים נערכו מחקרים רבים בהשתתפות תאומים, מעטים המחקרים אשר בחנו את התאומים עצמם ואת מהות הקשר ביניהם.

רוב מחקרי התאומים מסייעים למחקר על ההתפתחות של התנהגויות ותכונות שונות, כדי לענות על אחת השאלות החשובות ביותר בפסיכולוגיה: תורשה או סביבה? כלומר, עד כמה הגנים עימם אנו נולדים אחראים להתפתחות האנושית, ועד כמה הסביבה בה אנו חיים משפיעה.

מחקר התאומים הישראלי עוסק בשני סוגי השאלות, וזה אחד המאפיינים היחודיים שלו


שאלת התורשה והסביבה נבחנת באמצעות השוואה בין תאומים זהים (חולקים ב-100% את המטען הגנטי) ובין תאומים לא זהים (חולקים בממוצע כ-50% מהמטען הגנטי). השוואה זו מאפשרת גם לנו במחקר התאומים הישראלי ללמוד על התפתחות הילד, שכן הסביבה דומה בקרב שתי האוכלוסיות ואילו בתאומים זהים המטען הגנטי זהה...

מחקרים מרתקים נוספים נעשים בקרב תאומים זהים שהופרדו ונמסרו לאימוץ לאחר לידתם. מקרים אלו מעניינים במיוחד שכן לאחר הלידה התאומים היו חשופים להשפעות סביבתיות שונות במהלך חייהם, כיוון שהתאומים זהים גנטית ניתן לייחס את ההבדלים ביניהם להשפעות השונות אליהן נחשפו בעת גידולם. ניתוח סטטיסטי של ההבדלים האלה מאפשר לקבוע את השפעת הגורם התורשתי יחסית לגורם הסביבתי לגבי התכונות שאותן רוצים לבדוק.